Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Łodzi

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Jesteś tu

Strona główna

Aktualności

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi

  o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI

  Komisarz Wyborczy w Łodzi przypomina, że pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w powszechnych wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. odpowiednio: do dnia 16 lutego 2015 r. i do dnia 2 marca 2015 r. (dotyczy komitetów wyborczych, których kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast brali udział w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.) przedkładają sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tych komitetów.

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi

  w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi